Paalala mula sa Department of Health at Pamahalaang Bayan ng Taytay, Palawan.