Nananawagan po ang Municipal Health Office at ang Pamahalaang Bayan ng Taytay sa publiko na maging maingat laban sa dengue dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso nito sa ating komunidad.

Ang dengue po ay isang malubhang sakit na dulot ng virus at maaaring magdulot ng malubhang sintomas hanggang sa kamatayan. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng mga lamok na namumuhay sa mga stagnant na tubig. Upang maiwasan ito, kailangan po nating linisin ang ating paligid at alisin ang mga stagnant na tubig, gumamit ng mosquito repellent at magsuot ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon.

Alamin, kabisaduhin at gawin po natin ang 4 o’clock habit laban sa Dengue. Ito po ay isang kampanya upang maiwasan ang pagkalat ng dengue sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga paraan ng pag-iwas dito. Ang 4S po ay nangangahulugan ng Search and Destroy, Self-protection measures, Seek early consultation, at Support fogging or spraying. Sa pamamagitan ng paglilinis ng ating paligid, pag-iingat ng sarili laban sa mga lamok, paghahanap ng agarang konsultasyon sa doktor kapag may sintomas, at pagsuporta sa fogging o spraying ng mga pinagmulan ng lamok, magkakaroon tayo ng mas malaking posibilidad na maiwasan ang pagkalat ng dengue sa ating komunidad.

Ang Municipal Health Office po ay nakikipagtulungan sa iba pang sangay ng lokal at nasyunal na pamahalaan at mga organisasyon sa komunidad upang magbigay ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat laban sa dengue at mag-organisa ng mga paglilinis sa mga lugar na may mataas na bilang ng kaso ng dengue. Naglalayon din po ang Municipal Health Office na magpadala ng mga health team upang magbigay ng payo tungkol sa pag-iwas sa mga pinagmumulan ng mga lamok sa mga tahanan.

Kailangan po natin ng tulong ng lahat. Hindi lamang responsibilidad ng gobyerno o ng mga health workers ang pag-iingat laban at pagpuksa sa dengue. Bawat isa sa atin ay mayroong papel upang mapanatili ang ating mga tahanan at komunidad na malayo sa mga pinagmumulan ng mga lamok.

Kung makaranas po ng sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, sakit ng mga kalamnan at kasukasuan, at pantal, lumapit na agad sa mga doktor.

Paalala lang na sundin palagi ang mga gabay at rekomendasyon ng mga awtoridad sa kalusugan at humingi ng tulong medikal kung makakaranas ng sintomas ng dengue.

Magtulungan tayo upang maiwasan ang pagkalat ng dengue at protektahan ang ating mga komunidad. Manatiling ligtas at malusog!